Vuosikokouksen kannanotto 25.4.2013

Perjantai 26.4.2013 klo 21:31

Someron kaupungin säilyminen  itsenäisenä kuntana on Keskustan keskeinen tavoite. Keskusta oli ratkaisevassa roolissa aikanaan kun kuntaliitosasiaa käsiteltiin. Jälkikäteen on helppo todeta itsenäisyyden säilyttämisen olleen erittäin viisas päätös.

Someron itsenäisyys tulevaisuudessa ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Maan hallituksen ajama kuntauudistus on vakava uhka Someron itsenäisyydelle. Voimme taistella kuntauudistusta vastaan vain pitämällä kaupungin talouden kunnossa ja huolehtimalla siitä, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Hallitus on jo tehnyt merkittäviä leikkauksia kuntien valtionosuuksiin. Ensi vuoden budjettia tehtäessä Somerollakin joudutaan tämän tosiasian eteen. Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen edellyttää menokuria.

 Menojen kasvun hillitseminen samanaikaisesti kuntalaisten palvelutarpeen kasvaessa on vaikea yhtälö. Tällaisessa tilanteessa ratkaisuja on haettava toimintojen tehostamisesta ja järkeistämisestä. Palvelurakenteita on muutettava siten, että ylimääräisiä kustannuksia voidaan karsia.

Somerolla on käynnistymässä vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen Lamminniemeen ja samaan aikaan käydään keskustelua uuden Kiiruun koulun rakentamisesta ja kouluverkosta. Nämäkin hankkeet on toteutettava siten, että itse toiminnot voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja että investoinnit vastaavat riittävän pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: itsenäisyys, Somero, valtionosuus, Lamminniemi, palvelukeskus, kouluverkko