Someron kaupungin tilinpäätös 2019

Tiistai 9.6.2020 - Jaana Kyyrä

Someron keskustan tilinpäätösryhmäpuhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.6.2020

Teksti ja lukija: Jaana Kyyrä kaupunginvaltuutettu

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

Olemme kokoontuneet tänne Kiiruun koululle pitämään tätä valtuuston kokousta poikkeuksellisen kevään päätteeksi. Takana on ajanjakso, joka ei hetkessä unohdu. Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon, ja koko elämämme on mullistunut. Korona tulee muuttamaan monia asioita pysyvästi. Tällä hetkellä me emme vielä tarkkaan tiedä miten.

Tässä kokouksessa vahvistetaan Someron kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019. Näin kesäkuussa viime vuosi tuntuu jo kovin kaukaiselta. Nyt on kuitenkin hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan Someron tilannetta ennen koronakriisiä.

Viime vuoden tilinpäätös oli toisen kerran peräkkäin alijäämäinen. Vuosikate oli onneksi plussalla. Vaikka töitä kaupungin talouden ja elinvoiman eteeni on tehty, niin tulokset eivät ole riittäviä. Nyt alkaa olla viimeiset hetket saada muutos aikaan, mutta helppoa se ei tule olemaan.

Tulevaisuudessa valtuutetut joutuvat tekemään kipeitäkin päätöksiä. Jokainen euro on tärkeä, mutta välillä tuntuu, että pienistä asioista ja rahasummista puhutaan paljon enemmän kuin isoista. Asiat täytyy laittaa oikeisiin mittasuhteisiin, jotta saadaan tuloksia aikaan.

Tällä hetkellä Somerolla on loistavat palvelut paikkakunnan kokoon nähden. Tästä huolimatta kuntaan ei ole saatu tarpeeksi uusia asukkaita, vaan asukasmäärä on vähenevä.  Syntyvien lasten määrä on myös laskussa kuten koko maassa. Pienenevät ikäluokat näkyvät ensimmäiseksi varhaiskasvatuksen palvelutarpeessa.

Oppimisympäristöselvityksen tekeminen on jo aloitettu, mutta siellä nopeat ratkaisut eivät ole mahdollisia. Kouluverkkoon liittyvät päätökset täytyykin valmistella huolella ja harkiten, myös lasten etu huomioiden. Kannattaa myös muistaa koulujen merkitys kunnan vetovoimalle.

Yksi tilinpäätöksen huolestuttavimpia kohtia on lastensuojelumenojen kasvu. Tämäkään ei ole uusi asia. Kaupungissa on tehty panostuksia perhepalveluihin ja varhaiseen puuttumiseen, mutta näillä toimilla on tähän mennessä korkeintaan pystytty hidastamaan menojen kasvua. Toivottavasti panostukset alkavat pian näkyä myös menoissa, kuten tilinpäätöksessä positiivisesti arvellaan.

Viime vuoden marraskuussa lainvoiman sai jo edellisenä vuonna tehty päätös Tervaskannon palvelutalon myynnistä Mehiläiselle. Tänään meillä on valtuuston listalla pykälä, jossa todetaan, että Tervaskannon myynti ei toteudu valtuuston päätöksen mukaisesti, koska Mehiläinen ei enää suostu aikaisemmin sovittuihin ehtoihin. Sopimuksen teko viivästyi, koska valtuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Erityisen ikävää on se, että hallinto-oikeus totesi valituksen aiheettomaksi. Aiheeton valitus siis mitätöi valtuuston päätöksen, ja nyt taas ollaan lähtöpisteessä.

Lähivuosina vanhusväestön palvelutarve tulee lisääntymään. Tarvitsemme myös lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja. Meidän täytyy saada Somerolle riittävä paikkamäärä tavalla tai toisella ennen Soteuudistusta. Somerolaiset vanhukset ansaitsevat tulla hoidetuksi elämänsä viimeiset vuodet kotikunnassaan. Lisäksi palvelutalon työpaikat ovat tärkeitä.

Myös valtuuston päätöksestä peruskorjata urheilukenttä tehtiin valitus. Tästä seurauksena hanke ei saanut valtionavustusta. Tämä on erittäin valitettavaa Someron vireän urheilutoiminnan kannalta. Nyt siis myös urheilukentän peruskorjauksen suhteen ollaan taas lähtöruudussa.

Iso muutos kaupungin liikuntatoimessa tapahtuu vuoden 2021 alussa, kun kaupunki alkaa itse järjestää liikuntapalvelut 25 vuoden tauon jälkeen. Tämä on kaupunkiorganisaatolle iso haaste, sillä käyttäjät ovat olleet todella tyytyväisiä Liikunta ry:n järjestämiin palveluihin. Tavoitteena on, että palvelun järjestäjän vaihtuminen ei näy vuodenvaihteessa käyttäjille millään lailla. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta synergiaa siten, että palvelut pystytään pitämään nykyisellään ja samalla pitämään liikuntatoimen kustannukset kurissa.

Synergiahyötyjä toivottavasti myös löydetään kaupungin kiinteistöjen hoidosta nyt, kun Talkkari Oy on kokonaan kaupungin omistuksessa, ja kaupunki voi teettää kiinteistöjen kunnossapidon Talkkarilla ilman kilpailutusta.

Koronapandemia on monissa kaupungin toimissa pakottanut meidät kaikki uudenlaisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi lukematon määrä kokouksia on pidetty sähköisinä. Monessa kohtaa on todettu, että asiat ovat sujuneet yllättävän hyvin uudenlaisesta toimintatavasta huolimatta. Tämän edellytyksenä on ollut riittävät tekniset valmiudet, kuten vaikkapa lautakuntien paperiton toimita jo usean vuoden ajan. Iloinen saa myös olla siitä, että kouluissa on jo pitkään tehty systemaattista työtä digitalisaation eteen.

Toivottavasti nyt, kun korona on avannut silmämme, löydämme uusia tapoja tuottaa palveluita uudella tavalla kustannustehokkaasti ja pääsemme täysimääräisesti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. Toinen toiveeni on, että korona muuttaisi muuttoliikkeen suunnan kaupungeista kohti maaseutua.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää vaikkakin vähän erilaista kesää. Nauttikaamme kesästä ja luonnosta kotoillen täällä Somerolla.

Hyvää kesää!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tilinpäätöspuhe, someron keskusta, somero, kaupunginvaltuusto, someron kaupunginvaltuusto

Someron kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös oli mukavaa luettavaa

Maanantai 2.7.2018 klo 10:27 - Riitta Ryhtä

Ryhmäpuheenvuoro 18.6.2018: Riitta Ryhtä, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

Vuosi 2017 oli Someron ja Suomen juhlavuosi - vuosi jolloin muisteltiin menneitä ja pyrittiin näkemään tulevaisuuteen. Vuoden aikana järjestettiin lukuisia tapahtumia, joista lokakuussa monitoimitalolla järjestetty Suomi 100 -juhlakavalkadi oli hieno osoitus somerolaisten kulttuuritoimijoiden osaamisesta ja yhdessä tekemisen meiningistä. Siitä heille suuri kiitos.

Viime vuosi oli myös kunnallisvaalivuosi. Uuden kuntalain mukaisesti vaalit pidettiin nyt ensimmäisen kerran kevättalvella, ja valtuusto aloitti toimintansa kesäkuussa. Uuden valtuuston, hallituksen ja lautakuntien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja päätöksenteko on ollut sujuvaa. 

Vuoden 2017 tilinpäätös on jälleen mukavaa luettavaa.  Edellisen vuoden tuloksen ollessa hyvä lähinnä satunnaiserien myötävaikutuksella, oli viime vuoden tulos hyvä ilman tavanomaisesta poikkeavia kirjauksia. Käyttökatteeksi muodostui reilut viisi miljoonaa euroa, mikä on pari miljoonaa enemmän kuin edellisinä vuosina, ja viivan alle jäi kasvaneista poistoista huolimatta vielä lähes kahden miljoonan euron tulos. 

Talousarviota parempaan tulokseen päästiin sekä odotettua suuremmilla vero- ja toimintatuloilla että arvioitua pienemmillä käyttömenoilla. Myös valtionosuuksia saatiin arvioitua enemmän.

Työttömien määrä laski merkittävästi, ja oli vuodenvaihteessa alle kymmenessä prosentissa. Työttömiä on edelleen paljon, mutta selkeää laskua on tapahtunut kaikissa tilastoryhmissä. Erityisesti nuorten työttömyyden väheneminen luo positiivista virettä kaupunkiimme. Ehkäpä sitä kautta pitkään laskussa ollut syntyvyyskin saadaan taas nousuun. 

Työttömyyden laskusta kiitos kuuluu ensisijassa Juha Sipilän hallitukselle, jonka toimin työllisten määrä on lähtenyt kasvamaan. Myös Somerolla on tehty hyvää työtä erityisesti pitkäaikaistyöttömien parissa, joka näkyy 14 prosentin laskuna ns. sakkomaksuissa.

Työpaikkojen lisääntymisen ja työttömyyden laskun myötä joillakin aloilla on Somerollakin vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Kaupungin elinkeinotoimen tuleekin nyt aktiivisesti tehdä yhteistyötä yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa, jotta liikkeelle lähtenyt positiivinen pöhinä ei  pysähdy heti alkuunsa.

Viime vuodet ovat olleet raskaita osalle kaupungin työntekijöistä. Kiiruun koulukeskushankkeen läpivieminen, ja siihen liittynyt usean vuoden mittaiseksi venynyt väistötiloissa toimiminen, eivät ole sujuneet jälkiä jättämättä. Työntekijöiden kuormitus näkyy lisääntyneinä sairauspoissaoloina. 

Projekti on ollut aikaa vievä ja vaativa, eikä kaikki ole aina mennyt niin kuin strömsöössä. Meidän päättäjien on syytä kiittää jaksamisen äärirahoille ajettua teknisen ja sivistystoimen henkilökuntaa aikataulussa maaliin viedystä projektista. 

Edellisessä tilinpäätöspuheessani toivoin, että varhaiskasvatuksessa saataisiin viimein käyttöön pitkään suunnitelmissa ollut mobiilisovellus. Viime vuonna toiveeni toteutuikin, ja uusi sovellus ja toimintamalli otettiin syksyllä käyttöön. Olen itsekin isovanhempana päässyt käytännössä testaamaan sovellusta – ja hyvin tuntuu toimivan. 

Kuntalaisille suunnattuja palveluita ja hallintoa tulee edelleen kehittää digitalisaation suomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Pitää kuitenkin muistaa, että digitalisaatiolla ei tarkoiteta pelkästään palveluiden siirtämistä verkkoon, vaan laajemmin toimintatapojen uudistamista ja kehittämistä. Digihuumassa ei saa myöskään unohtaa palveluntarvitsijoita, jotka eivät jostain syystä pysty hyödyntämään tietokoneella tai mobiililaitteella käytettäviä palveluita. 

Taakse jäänyt juhlavuosi monine tapahtumineen on hyvä esimerkki somerolaisten luovuudesta, innovatiivisuudesta, ennakkoluulottomuudesta ja yhdessä tekemisen meiningistä. Siinä missä juhlakavalkadissa kerrattiin historiaa ja kunnioitettiin menneitä sukupolvia, tulevaisuuspajassa pohdittiin tulevaa ja maisteltiin sirkkoja.

Arvoisa puheenjohtaja!

Lopuksi haluan Keskustan valtuustoryhmän puolesta kiittää kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilökuntaa päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa Someron kehittämistä vetovoimaiseksi yritys- ja asuinpaikaksi sekä hyvinvoivien ihmisten yhteisöksi.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tilinpäätös, somero, someron keskusta, riitta ryhtä,

Someron kaupungin tilinpäätös 2016

Tiistai 13.6.2017 klo 19:59 - Riitta Ryhtä

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2017: Riitta Ryhtä, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

Olemme kokoontuneet alkavan valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen. Keskustan valtuustoryhmän puolesta haluan toivottaa sekä uudet että aiemmin mukana olleet valtuutetut tervetulleeksi rakentamaan Somerosta hyvinvoivien ihmisten elinvoimaista yhteisöä. Työtä on paljon, mutta yhteen hiileen puhaltamalla tulemme varmasti onnistumaan.

Vielä tänään katsomme hetken menneeseen käsitellessämme vuoden 2016 tilinpäätöstä. Käsissämme olevat asiakirjat ovat viime vuosien tapaan varsin miellyttävää luettavaa. Tilikauden tulos on lähes 3,8 miljoonaa euroa plussalla. Tosin suurin osa ylijäämästä on muodostunut konsernin sisäisestä vuokra-asuntokaupasta ja Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen osakekannan siirtymisestä kaupungin omistukseen Someron Seudun Kuntokotiyhdistyksen purkauduttua. Viivan alle on kuitenkin jäänyt lähes 400 000 euroa ilman edellä mainittuja satunnaiseriäkin. Varsin hyvä tulos, kun talousarvio oli tehty parin miljoonan euron verran alijäämäiseksi.  

Lamminniemen hyvinvointikeskuksen kiinteistöjen siirtyminen kaupungille todettiin nopeasti tarpeelliseksi, kun sosiaali- ja kotihoitotoimistojen tilat jouduttiin sisäilmaongelmien vuoksi poistamaan käytöstä. Tiloissa työskennelleet voitiin pikaisesti siirtää Lamminniemessä vapaina oleviin tiloihin. Lamminniemeen perustettiin myös päiväkotiryhmä, ja siellä käynnistettiin tehostettua palveluasumista kevyemmän asumispalvelun tarjoaminen vanhuksille.

Tämä uusi palveluasumisen malli on mahdollistanut esimerkiksi haja-asutusalueella asuneiden yksinäisyydestä ja turvattomuudesta kärsivien vanhusten muuttamisen palveluiden ääreen, vaikkei kunto vielä olisi tehostetun palveluasumisen kriteerien mukainen. Lamminniemessä asuville tarjottavat palvelut toimivat sujuvasti samassa rakennuksessa olevan kotihoitotiimin toimesta. Ruoka- ja päivätoimintapalvelut tuottaa hyvinvointikeskus. Kokemukset ovat ilmeisen hyviä.

Digitalisaatio ja kokeilukulttuuri ovat asioita, joiden avulla kunnissa on mahdollisuus vastata tiukkenevan talouden mukanaan tuomiin haasteisiin. Somerolla haasteeseen on toimintakertomusvuonna vastattu muun muassa koulujen TVT-strategiaa työstämällä ja kotihoidossa käyttöönotetulla mobiiliohjelmalla. Myös varhaiskasvatuksessa on suunniteltu mobiilisovelluksen käyttöönottoa, ja toivottavasti sopiva ohjelma saadaan käyttöön tänä vuonna.

Esimerkkinä onnistuneesta kokeilusta voisi mainita nuorisotoimessa kehitetyn Zemppari-toiminnan, jossa lukiolaiset tukivat yläkoulun oppilaita läksyissä. Onnistunut kokeilu saa toivottavasti myös jatkoa.

Kuluneen vuoden merkittävimmät investoinnit olivat keväällä valmistunut Jaatilan silta ja aprillipäivänä käynnistynyt uuden Kiiruun koulun rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi uutta lainaa otettiin viiden miljoonan euron verran. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana noin yhdeksästä miljoonasta eurosta reiluun kahteentoista ja puoleen miljoonaan euroon.  Asukasta kohti laskettuna velkaa oli vuoden lopussa vajaat 1600 euroa, mikä on valtakunnan tasolla vielä varsin kohtuullinen määrä. Lähivuosina velkamäärä tullee kuitenkin nousemaan lähes kaksinkertaiseksi, mikä on melkoinen haaste tilanteessa, jossa suuri osa toiminnasta on siirtymässä pois kaupungin toimivallasta maakunta- ja sote-uudistuksen myötä, ja verotulot pienenevät merkittävästi nykytasosta.

Someron kaupunki on saanut viimevuosina useita perintöjä tai testamenttilahjoituksia, joiden yhteenlaskettu arvo on yli miljoona euroa. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että näiden varojen käytöstä ei ole tehty tarkkoja toteutussuunnitelmia. Tähän epäkohtaan on syytä tarttua pikimmiten.

Kaiken kaikkiaan kulunutta vuotta voi hyvällä syyllä pitää onnistuneena sekä talouden että päätöksenteon näkökulmasta. Päätöksiä on tehty enimmäkseen hyvässä yhteisymmärryksessä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Aiemmin tehty kouluverkkopäätös vietiin päätökseen ja kaupungille tarpeettomiksi käyneitä koulukiinteistöjä myytiin. Vuoden aikana hankittiin myös lisämaata asuntorakentamisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Vaikka moni asia eteni sujuvasti, oli päätöksenteossa ongelmiakin. Lähes koko vuoden kestänyt perusturvan asiakasmaksupäätöksen pompottelu perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen välillä jätti päätöksentekokulttuuriimme ikävän tahran, jonka kaltaisia ei toivottavasti alkaneella valtuustokaudella nähdä.

Arvoisa puheenjohtaja!

Lopuksi haluan Keskustan valtuustoryhmän puolesta kiittää kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilökuntaa päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Laakereilleen ei kuitenkaan ole varaa jäädä lepäämään, vaan toimintaa tulee pyrkiä koko ajan kehittämään asiakaslähtöisesti, mutta samalla kustannustehokkaasti. 

 Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: somero, tilinpäätös 2016, ryhmäpuheenvuoro, Riitta Ryhtä, Ryhtä, keskusta

Someron kaupungin tilinpäätös 2014

Tiistai 9.6.2015 klo 20:55 - Tero Pirttilä

Ryhmäpuheenvuoro 8.6.2015: Tero Pirttilä, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja!

Someron kaupungin tilinpäätös on edelleen varsin hyvä. Kiiruun koulun ylimääräisestä poistosta huolimatta vuosikate riitti poistojen kattamiseen ja tilikauden tulos säilyi niukasti positiivisena.

Keskeinen tekijä tässä on kaikkien hallintokuntien osalta hyvin onnistunut menokuri. Jopa henkilöstömenot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tulojen pienentyessä hyvä kulujen hallinta on erityisen tärkeää.

Maahan muodostettiin toukokuun lopussa uusi pääministeri Juha Sipilän johtama hallitus. Vaaleja edeltävään keskusteluun ja hallitusohjelmaan liittyen kuntakentällä on suuria odotuksia sen suhteen, miten poliittiset lupaukset ja hallituksen asettamat tavoitteet tulevat toteutumaan. Varmaa on se, että vuosien takkuamisen jälkeen sote-uudistus toteutetaan alkaneella vaalikaudella. On päätetty, että uudistus toteutetaan itsehallinnollisiin, maakunnallisiin alueisiin perustuvana. Kunnille on annettu lupauksia myös normien purkamisesta ja kuntien tehtävien karsimisesta. Nähtäväksi jää, miten nämä asiat aikanaan toteutuvat ja saadaanko niistä kaivattuja tehostamismahdollisuuksia kuntatalouteen. Hallitusohjelman uhkakuvapuolella leijuu valtiontalouden sopeuttamiseen liittyen kuntien valtionosuusleikkaukset.

Se mitä sote-uudistus toteutuessaan tulee vaikuttamaan yhtäältä Someron kaupungin talouteen ja toisaalta somerolaisten palveluihin ja niiden saatavuuteen, on vielä epäselvää. Siksi on tärkeää, että omat toimintomme niin tason kuin hinnankin osalta on järjestetty siten, että niiden olemassaoloa voidaan perustella ja puolustaa myös silloin kun somerolaiset palvelut ovat osa maankunnallista organisaatiota.

Perusturvalautakunnalle ja perusturvan viranhaltijajohdolle onkin annettava tunnustus siitä että he, joskus kovastakin vastustuksesta huolimatta, ovat ansiokkaasti etsineet uusia, kustannustehokkaampia toimintatapoja palvelujen järjestämiseen.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan ottanut kantaa siirtoviivepäiviin ja niistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Poliittisessa keskustelussa siirtoviivepäivien määrää ja siirtoviivemaksuja usein kauhistellaan ja niihin vedoten yritetään luoda mielikuvaa, että palveluprosessi ei toimi tai että meillä on riittämättömästi vuodeosastopaikkoja. Taloudellisesti arvioituna siirtoviivemaksut eivät kuitenkaan ole olleet meillä kovin suuri ongelma. 71 siirtoviivepäivää viime vuonna tekee alle 1,5 päivää viikossa. Vuonna 2014 niihin käytettiin rahaa 45.000 euroa. Kun vuodeosastopaikan hinta on 160 euroa/vrk, ei 45.000 euron kustannuksella pystyttäisi lisäämään omia vuodeosastopaikkoja edes yhden hoitopaikan vertaa.  Lisäksi on todennäköistä, että yhden hoitopaikan lisäys ei vähentäisi mainittavasti, jos ollenkaan, siirtoviivepäiviä. Tämän perusteella voidaan todeta, että akuuttiosaston paikkamäärä on ollut riittävä.        

Keskeinen nopeasti selvitettävä asia, jonka vanhuspalvelujen kehittämistyöryhmäkin on raportissaan todennut, on se minkälainen osa Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen palveluilla tai tiloilla on tulevaisuudessa Someron kaupungin vanhuspalvelujen järjestämisessä. 

Uuden hallituksen koulutussäästöt herättävät huolta siitä, miten nämä tulevat vaikuttamaan esimerkiksi somerolaisten toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksiin erityisesti oppilaistosten sijainnin ja saavutettavuuden suhteen.

Hallituksen suunnitelmat kilpailukyvyn palauttamiseksi, talouskasvun edellytysten luomiseksi ja sitä kautta työttömyyden vähentämiseksi ovat tervetulleita. Työttömyys on paitsi kansantaloudellisesti, erityisesti sen kohdanneen henkilön ja tämän läheisten kannalta raskas asia. Kaupungin tulee myös osaltaan tehostaa edelleen työttömien aktivointitoimia.

Arvoisa puheenjohtaja!

Kiiruun koulun rakentaminen on Someron kaupungin kaikkien aikojen suurin yksittäinen rakennushanke. Hankkeen eteneminen aikataulussa edellyttää kaikkien osapuolien hyvää yhteistyötä. Olennaista on myös se, että hanke pystytään pitämään sille asetetussa kustannusarviossa. Valmistuessaan rakennuksen poistot luovat suuria paineita kaupungin talouden tasapainolle. Riittääkö pienenevä vuosikate kattamaan kasvaneet poistot? Tässä meillä on apuna menneinä vuosina taseeseen kertynyt ylijäämä, jonka turvin kestämme jonkin verran myös mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä..

Kaiken kaikkiaan olennaista on, että meillä on valmiutta toimintatapojen uudistamiseen ja kehittämiseen turvataksemme somerolaisten lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää sitä, että myös palveluverkkoa sekä palvelujen laajuutta ja määrää on uskallettava tarvittaessa arvioida.     

Lopuksi arvoisa puheenjohtaja. Keskustan valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilöstöä päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: somero, tilinpäätös 2014, ryhmäpuheenvuoro, Tero Pirttilä, Pirttilä, keskusta

Someron kaupungin tilinpäätös 2013

Sunnuntai 22.6.2014 - Tero Pirttilä

Ryhmäpuheenvuoro 16.6.2014: Tero Pirttilä, valtuustoryhmän puheenjohtaja

 Arvoisa puheenjohtaja!

Someron kaupungin tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on hyvä, jopa erinomainen. Viime vuosina alkanut negatiivinen kehitys taittui ja saavutimme takavuosien huippulukuihin verrattavan tuloksen.

Hyvän tuloksen taustalla on kaksi keskeistä tekijää: verotulokertymä kasvoi osin kunnalliveroprosenttiin tehdyn 0,5 %-yksikön  korotuksen seurauksena, osin verotulotilitysrytmiin ja jako-osuuksiin tehtyjen muutosten seurauksena. Näistä ensin mainittu tullee vastaavasti vähentämään kuluvan vuoden verotulokertymää.

Toinen merkittävä ja myönteinen tekijä viime vuoden tuloksen muodostumisessa oli käyttötalousmenojen kasvun taittuminen. Keskustan ryhmä on vuodesta toiseen toistanut huolensa jatkuvasta menojen kasvusta, mikä nyt on siis onnistuttu pienentämään aiemmasta 6 %:sta 2,4 %:iin.

Ottaen huomioon kaupungissa käynnissä ja käynnistymässä olevat mittavat investoinnit, viime vuoden hyvä tulos on tervetullut. Tulevaisuus näyttää kuitenkin varsin synkältä. Maan talous ei näytä piristymisen merkkejä. Kasvuennusteita on korjailtu entistä pienemmiksi mikä ei anna odottaa suuria tulevilta verokertymiltä siitäkään huolimatta, että kaupunginvaltuusto jo toisen kerran perä jälkeen korotti kunnallisveroprosenttia 0,5 %-yksikköä kuluvalle vuodelle.

Suunniteltu kuntien valtionosuusuudistus toteutuessaan saattaa meidät todellisiin vaikeuksiin. 2,5 miljoonan euron leikkaus viiden vuoden kuluessa on täysin mahdoton kun samaan aikaan väestön ikääntymisen ja työttömyyden kasvun seurauksena palvelujen tarve paremminkin kasvaa.

Edelleen jatkunut väestökato on todellinen uhka. Kun väki vähenee ja vanhenee on pystyttävä ratkaisemaan se miten vähemmällä saadaan enemmän?   

Miten meidän sitten pitäisi varautua näihin tulevaisuuden uhkakuviin? On pystyttävä tekemään rohkeita ratkaisuja. Meidän on oltava avoimia uusille toimintatavoille ja –malleille. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa saattaa avata uusia mahdollisuuksia. Toiminoja on edelleen tehostettava ja keskityttävä olennaiseen. Me voimme ylläpitää vain sellaista palveluverkkoa jonka pystymme maksamaan. 9.000 ihmisen palveluja ei voida järjestää kovin monessa paikassa. Uudet investoinnit on hyödynnettävä täysimääräisesti ja vanhoja kalliita rakenteita on purettava.   

Arvoisa puheenjohtaja!

Ehkä olisi hyvä joskus arvioida, vaikka vähän jälkiviisaastikin, jo tehtyjä päätöksiä. Ovatko kaikki viime vuosina esimerkiksi palveluverkkoa koskevat tai investointipäätökset olleet sellaisia, joilla olemme parantaneet  tai vahvistaneet mahdollisuuksiamme selviytyä tulevista talouden haasteista. Ovatko tehdyt päätökset olleet taloudellisia tai lisänneet tehokkuutta. Onko tehdyt päätökset olleet edes kovin edistyksellisia vai onko niin, että kuntalaiset olisivat odottaneet vielä rohkeampia ja tulevaisuuteen suuntautuneita ratkaisuja? Kysyn, mutta en vastaa. Jokainen voi miettiä näitä tykönään.

 Arvoisa puheenjohtaja!

Elinkeinopolitiikka on vaikea laji. Samaan aikaan työpaikat pakenevat maasta ja maan hallituskaan ei ole onnistunut luomaan kasvun eväitä, pitäisi löytää ratkaisuja, joilla kuntaan saataisiin lisää työtä ja toimeliaisuutta ja jos mahdollista, asukasmäärän jatkuva väheneminen voitaisiin tätä kautta taittaa. Elinkeinolautakunnalla oli paljon hyviä tavoitteita, joiden toteutuminen ei edennyt toivotulla tavalla. Tämä kertoo siitä, että kunnan päätöksin työpaikkoja ei synny. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla on silti mahdollisuutensa. Olemassa olevan yrittämisen ja yrittäjyyden tukeminen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä uuteen yrittäjyyteen innostaminen lienevät ne keinot jotka kunnalla on käytettävissään. Näissä asioissa edetään kuitenkin pienin askelin, vähän kerrallaan.

Kaavoitus on keskeisellä sijalla silloin kun puhutaan yrittämisen edellytyksistä. Sijainniltaan ja käyttötarkoitukseltaan oikeanlaisten yritystonttien tarjonta on perusedellytys yritystoiminnan syntymiselle. Paitsi, että pitää olla kaavoitettavaa maata, Someron kaupungissa kuitenkin jostain syystä kaavoitus on ollut luvattoman hidasta.

Kunnalla on kaavoitusmonopoli. Paikallisella tasolla käsittääkseni parhaiten tiedetään se minkälaisia maankäytön tarpeita kunnassa on. Joissain tapauksissa ilmeisesti kaavoitus on pysähtynyt erimielisyyteen viranomaistahojen kanssa. Joissain tapauksissa taas asiat eivät ole muuten vaan edenneet. Kaavoituskatsauksesta ilmenee, että meillä on useita vireillä olevia kaavamuutoksia, joille ei ole vuosiin tehty yhtään mitään. Ajantasainen kaavoitus on kuitenkin perusedellytys sille, että kehitystä voidaan viedä eteenpäin ja ylipäätään rakentaa yhtään mitään. Onkin syytä vakavasti pohtia, miten tähän tilanteeseen saataisiin korjaus. Onko esimerkiksi tarpeen, että kaavoituksen poliittista ohjausta tehostetaan vai mikä olisi se keino jolla asiantilaan saataisiin parannusta? Resurssiahan yhdyskuntasuunnittelussa on jo lisätty.

Kaupunginhallitus käsitteli Harju-Härkälä II-vaiheen asemakaavaa kokouksessaan tämän kuun alussa. Asiassa kiinnitti huomiota erityisesti kunnallistekniikan kustannusarvio. On syytä jälleen kiinnittää huomiota siihen, millä keinoilla olemassa olevan kunnallistekniikan ja katuverkon piirissä olevia tyhjiä ja käyttämättömiä tontteja voitaisiin saada käyttöön ja näin hyödyntää jo olemassa olevaa ja maksettua kunnallistekniikka nykyistä enemmän. 

Keskustan ryhmän puolesta totean, että aiomme edelleen jatkaa harjoittamallamme vakaalla ja varovaisella talouspoliittisella linjalla. Haluamme, että taloudelliset resurssit käytetään tehokkaasti. Haluamme turvata kuntalaisille mahdollisimman hyvän palvelutason. Haluamme että kotikaupunkimme säilyy viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana. Haluamme toimia siten, että henkilöstö kokee kaupungin turvallisena ja luotettavana työnantajana.

Lopuksi arvoisa puheenjohtaja. Keskustan valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilöstöä päättyneen tilikauden hyvästä tuloksesta.

 Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: somero, tilinpäätös 2013, ryhmäpuheenvuoro, Tero Pirttilä, Pirttilä

Someron kaupungin tilinpäätös 2012

Torstai 27.6.2013 - Tero Pirttilä

Ryhmäpuheenvuoro 24.6.2013: Tero Pirttilä, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja!

Ei ole montaa aikaa siitä, itse asiassa se tapahtui päättyneellä vaalikaudella, kun kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa kysyttiin tällä paikalla että ”kuinka paljon kaupungin pitää tuottaa ylijäämää?” Samoihin aikoihin demariryhmässä mielellään toistettiin lausetta jonka mukaan ”kaupungin tehtävä ei ole tuottaa voittoa.” Nyt tästä kovin teoreettisesta ja väkisin tehdystä ongelmasta näyttää päästäneen eroon. Kaupungin tilinpäätös  alkaa pelottavalla tavalla muistuttaa talousarviota. Kun tuosta salin vasemman ja oikean laidan esittämästä ongelmasta, eli ”liian suuresta” ylijäämästä on nyt päästy, voidaan varmaan kysyä, että onko tämä tilanne nyt sitten jotenkin parempi kuin tuolloin, kun ylijäämää on enää vain viidennes menneiden vuosien huippuluvuista?

Jos takavuosien ylijäämät olisi viety tuolloin toimintamenoihin, olisimme nyt vakavien talouden sopeutustoimien edessä. Nyt jouduttaisiin hakemaan miljoonien säästöjä ja viime vuosien suuret investoinnit olisi joko tehty velaksi tai jätetty kokonaan tekemättä.

Kun puhutaan kuntatalouden heikkenemisestä, usein keskustelu kulkee siihen suuntaa, että suurimmat syyt siihen ovat verotulojen ja valtionosuuksien pieneneminen. Näiden merkitys tulevaisuudessa tulee varmaan korostumaan, mutta kannattaa huomata että Someron kaupungin nyt käsittelyssä olevassa tilinpäätöksessä ylijäämä kutistui sen tähden, että menojen kasvua ei pystytty saamaan hallintaan. Valtionosuudet kasvoivat viime vuonna 1,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja myös verotuloissa oli vielä pientä kasvua. 6 %:n eli n. kolmen miljoonan euron toimintamenojen kasvu painoi kuitenkin ylijäämän alle 400.000 euron.

Lamminniemeen rakennettavan vanhusten palvelukeskuksen käyttömenot tulevat vuonna 2015 täysimääräisinä. Runsaan kolmenkymmenen työntekijän lisäys aiheuttaa niin suuren menolisäyksen, että siihen on syytä valmistautua huolella.

Valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen mahdollinen väheneminen yhdessä kasvavien toimintamenojen kanssa ajaa kaupungin talouden uuteen tilanteeseen. Mielellämme muistamme taseessa olevaa n. 20 miljoonan euron ylijäämää, joka antaa meille puskuria huonompiin aikoihin.  Se auttaa meitä kuitenkin lähinnä vain täyttämään lain kirjaimen. Se ei tuo meille yhtään lisää rahaa, vaan rahat on löydettävä aivan muualta ja vieläpä niin, että meidän on löydettävä ne ihan itse.

Ei kannata peitellä sitä, että kasvava rahantarve on löydyttävä toiminnan rakenteista. Väestön ikärakenteen muutos, paitsi että luo menopaineita, toisaalta mahdollistaa resurssien siirtämisen paikasta toiseen. Maailma ympärillämme muuttuu ja tekniikka kehittyy. Meillä Somerollakin on syytä muovata palvelurakennetta sellaiseksi, että vastaa se mahdollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeisiin. Niinkään ei ole tarpeen pyrkiä ”betonoimaan” olemassa olevia rakenteita, joilla on vastattu menneiden vuosien ja vuosikymmenten tarpeisiin.

Kaupungin palvelurakenteesta käytävä keskustelu kuitenkin osoittaa, että tällaisen ajattelun syntyminen vaatii vielä aikaa. Ajattelutavan muutosta edistäisi se seikka, jota ole aiemminkin peräänkuuluttanut. On pystyttävä laskemaan auki ja esittämään ne taloudelliset vaikutukset, joita rakenteellisilla muutoksilla on mahdollista saada aikaan.

Kun muistetaan suunnitelmissa olevat investoinnit, joista merkittävimmät ovat vanhusten palvelukeskus Lamminniemeen ja Kiiruun koulun uudisrakennus, on selvää että kaupungin velkamäärä lähivuosina nousemaan aivan eri suuruusluokkaan mitä on totuttu. Tulorahoituksella ei näillä vuosikatteilla ole niin isoa merkitystä mihin on totuttu. Suuria investointeja ei pidä kuitenkaan pelätä. Hyvin suunnitellut ja toteutetut investoinnit antavat mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen ja toimintamenojen kasvun hillitsemiseen.

Vaikka Someron kaupungin itsenäisyys on meille tärkeä asia, ei kuntien välistä yhteistyötä pidä pelätä silloin, kun oman kunnan rahkeet eivät välttämässä kaikkeen riitä.

Arvoisa puheenjohtaja!

Toivon ja uskon, että poliittiset ryhmät tunnistavat olemassa olevan taloudellisen tilanteen muutoksen ja että pystyisimme aiempaa enemmän muodostamaan yhteisiä suuntaviivoja sille, miten muuttuneeseen tilanteeseen reagoidaan. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioraamin viikko sitten maanantaina. Raamin lähtökohtana on menojen nollakasvu ensi vuodelle. Nykyisessä epävarmassa tilanteessa tämä on hyvä lähtökohta.

Keskustan ryhmän puolesta totean, että aiomme edelleen jatkaa harjoittamallamme vakaalla ja varovaisella  talouspoliittisella linjalla. Haluamme, että taloudelliset resurssit käytetään tehokkaasti kuntalaisten palveluihin. Haluamme turvata kuntalaisille mahdollisimman hyvän palvelutason. Haluamme että kotikaupunkimme säilyy viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana. Haluamme toimia siten, että henkilöstö kokee kaupungin turvallisena ja luotettavana työnantajana.

Lopuksi arvoisa puheenjohtaja. Keskustan valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää kaupungin virkamiesjohtoa ja henkilöstöä päättyneen tilikauden tuloksesta.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: somero, tilinpäätös, tilinpäätös 2013, tero pirttilä, pirttilä,

Keskustan ryhmäpuheenvuoro 25.6.2012

Tiistai 24.7.2012 - Niina Mikkola

ARVOISA PUHEENJOHTAJA, 

Tässä se on taas kerran, SOMERON KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS menneeltä vuodelta - kirjoissa ja kansissa, tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan tarkastamana - siitä huolimatta, että osa hallituksen jäsenistä jätti sen allekirjoittamatta. Mielenkiintoinen mielenilmaus sinänsä, tilinpäätöksen tiedoissahan ei ollut mitään totuuden vastaista eikä allekirjoittamatta jättäminen poista vastuuta menneen vuoden päätöksistä tai päättämättä jättämisistä.  

Tilinpäätös on aika tavalla suunnitellun mukainen mukainen, joskin tulokseltaan parempi. Salon Seudun, Suomen ja koko Euroopan laajuisesta taloudellisesta ahdingosta huolimatta Someron tilinpäätös oli tulokseltaan 1,5 milj. euroa ylijäämäinen mutta puoli miljoona euroa alhaisempi kuin vuotta aiemmin ja on todettava, että suunta on valitettavasti edelleen laskeva. 1,5 miljoonaa on meille ja Somerolle lähes elinehto mutta jo Suomenkin mittakaavassa pieni raha Euroopan talousalueesta puhumattakaan – Helsinki maksoi yli miljoona euroa, jotta Guggenheim-hanke saatiin edes keskusteluasteelle... Ehkä eräs syy siihen miksi suuret organisaatiot eivät aina ole kustannustehokkaita – kun puhutaan vain miljoonista, rahan todellinen arvo tahtoo vääristyä. 

Usein kaupunkia ja luottamushenkilöitä - etenkin keskustalaisia luottamushenkilöitä - on syylllistetty ylijäämäisistä tilinpäätöksistä. Nyt kun katselee ympärilleen, on kaikkien viimeistään ymmärrettävä, että ainoa kestävä tie niin kuntataloudessa kuin kotitalouksissakin on se, että menot eivät saa ylittää tuloja. Ilman + merkkisiä katteita monet investoinnit kuten uimahalli, olisivat olleet mahdottomia toteuttaa. Ilman hyvää taloudellista tilannetta emme voisi seisoa näin vankasti Someron itsenäisyyden takana ja olisimme todennäköisesti joutuneen viikko sitten hallituksessa antamaan talousarvion laadintaohjeissa määräyksiä leikkauksista ja säästöistä - mutta kiitos hyvin hoidetun talouden, kiitos järkevän ja harkitsevaisen keskustalaisen kunnallispolitiikan, selvisimme toistaiseksi kevyemmillä toimenpiteillä. Liialliseen optismiin ei kuitenkaan pidä sortua, sillä talouskriisiä ei vielä ole voitettu. Niinpä kaupunginhallitus edellyttikin hallintokuntia laatimaan suunnitelmat edelleen kiristyvän talouden varalle. 

On totta, että suurin kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu kaupungin henkilöstölle. Voimme todeta, että henkilöstö on omalla työpanoksellaan ja sitoutumisellaan mahdollistanut sen, ettei lomautuksiin tai henkilöstöleikkauksiin ole tarvinnut turvautua - päinvastoin, joissain yksiköissä henkilöstöä on kyetty jopa lisäämään. 

Osittain siirtyneiden rakennusinvestointien vuoksi mutta myös hyvän tuloksen seurauksena menneellä tilikaudella ei ole tarvinnut nostaa uutta lainaa vaan olemme kyenneet lyhentämään vanhaa lainaa hieman alle puoli miljoonaa euroa. Alhainen lainataso antaa kuluvalle ja tuleville tilikausille paremmat mahdollisuudet selviytyä tilinpäätöksessä mainituista riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden aiheuttamista investointitarpeista. Menneiden vuosien tapaan suurimmat ja vaikeimmin hallittavat riskit sijoittuvat perusturvaan, joka on suurin kaupungin hallintokunnista. Suurimmat paineet ovat vanhustyön osa-alueella – jonka vaikutukset heijastuvat yhtälailla kansanterveystyön ja koko perusturvan alueelle. Viimevuonna erikoissairaanhoidon menot pysyivät hyvin talousarviossa mutta sosiaalityön puolella ylityksiä on syntynyt niin lastensuojelun kuin vammaispalveluidenkin osalta. Myös teknisellä puolella on huomattavia rakenteellisia riskejä kuten Kiiruunkoulu sekä uimahallin alkuperäisen urakkasopimuksen purkaminen. 

Viime tilikaudella yksi eniten puhuttaneita aiheita oli ryhmäkodin laajennus ja toteutumattomuus. Sen taustalla ei siis ollut salaliitto tai paha tahto vaan moneen kertaan menneen ja jo kuluvankin tilikauden aikana mainittu, perusturvan ja Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen käymien neuvottelujen viivästyminen - joka viivytti prosessia keväästä syksyyn. Tällä hetkellä voimme olla asian tilaan varsin tyytyväisiä - palvelutalo on lopulta nousemassa Lamminniemeen tilavampana, toimivampana ja edullisempana kuin Tervaskantoon toteutettava vaihtoehto olisi ollut. Nyt vaaditaan kärsivällisyyttä ja kykyä turvata ikäihmisten turvallisuus ensivuoden marraskuuhun olemassaolevien hoitoratkaisuiden turvin. Keskustan valtuustoryhmän mielestä on tärkeää, että vanhustyön kehittämisen lisäksi kaupunki voi omalta osaltaan olla turvaamassa Lamminniemen toiminnan kehittymistä ja sen työpaikkojen säilymistä. 

Toinen valtuustossa ja valtuuston ulkopuolella useasti toistunut aihe on ollut raakamaan hankinta teollisuuden tarpeisiin. On totta, että maata tarvitaan mutta maata ei voida hankkia minkälaisilla ehdoilla hyvänsä. Niin virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin on tunnettava vastuunsa siitä, että tehdyt sopimukset eivät ole kohtuuttomia ja niiden lunastaminen on kaikissa oloissa mahdollista. Pakkolunastuksiin ei myöskään ole haluttu lähteä, joten ainoa tie on neuvottelujen ja tunnustelujen kärsivällinen jatkaminen. Toimettomana asian kanssa ei ole oltu. 

Useita valtuustokausia puhuttanut aihe on väkiluvun aleneminen. Viimevuonna väkiluku laski vajaalla 70 hengellä. Tästä lähtömuuttuoa oli 15 henkilöä ja kuolleisuuden aiheuttamaa väestökatoa runsas 50 henkeä. Kyseisestä tilanteesta keskusta ei katso voivansa ottaa yksin syytä niskoilleen vaikka sitä toistuvasti on meille yritetty vierittää. Koko Salon kaupungin alueella vajaan kahden tuhannen asukkaan edestakainen muuttovirta jäi viime vuonna plussalle hieman yli 20 henkeä, joten siihen verrattuna Somero on pärjännyt kotuullisesti vaikka pisteitä tässä kisassa jaetaankin vasta kun tulos jää plussan puolelle. 

Positiivinen asia viimevuodelta oli työttömyysasteen hienoinen kääntyminen laskuun Somerolla, minkä seurauksena Somero pääsi Varsinais-Suomen ja koko Suomen kanssa samalle viivalle. Tämä asia jäi kuitenkin kovin lyhytaikaiseksi iloksi, koska Nokian tänä vuonna julkistamat irtisanomiset viimevuotisten lisäksi vaikuttavat koko Salon seutukuntaan ja työttömien määrä tulee väistämättä kääntymään uudelleen kasvuun. Tilanteen laajuus edellyttää välittömiä toimenpiteitä, vaikka seuraukset näkyvätkin vasta viiveellä. Kaikkiaan voidaan todeta, että satsaukset työtoiminnan tiloihin ja kaupungin työtoiminnan ja EkoCityn toimintojen yhdistäminen oli onnistunut toimenpide – toiminta tavoittaa Somerolla 50-80 henkilöä. Tosiasiassa työpaikkojen saaminen paikkakunnalle olisi välttämätöntä ja ratkaisisi useampiakin ongelmia. Oikeaa kiveä ei kuitenkaan vielä kukaan ole tässä asiassa osannut kääntää - vaikka yritys on ollut kova. Hieno asia on, että Ärm-rahoilla on laskennallisesti kyetty saamaan paikkakunnalle 23 uutta työpaikkaa, aika sitten näyttää, kuinka monta työpaikkaa toteutuu – toivomme tietysti, että mahdollisimman monta. 

Koko konsernin tilinpäätöksestä puhuttaessa, voidaan todeta, että sen tulos mukailee aika tavalla kaupungin tulosta - velkamäärän ollessa suurempi. On kuitenkin todettava, että pääsääntöisesti yhtiöiden toiminta on terveellä pohjalla. Kaikkiaan kaupungin pitäisi entistä enemmän seurata yhtiöidensä toimintaa - toisin sanoen kaupunginhallituksen tulisi jatkossa käyttää nykyistä voimakkaammin omistajalle kuuluvaa valtaa yhtiöissä. Omistajaohjausta tulee tehostaa ja selkiinnyttää. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaupungin edustajat saavat riittävät ja tarpeelliset evästykset kokouksiin ja ovat tietoisia siitä, ketä ovat edustamassa. 

Lomituspalvelulain mukainen, perusteetta maksetun korvauksen takaisinperintä on aiheuttanut aika tavalla keskustelua ja johtanut osaltaan jopa kaupunginjohtajan erottamishankkeeseen. Asia on huomattava ja summa suuri mutta on uskomatonta, että tämänhetkisessä kuntatilanteessa, jossa kuntia ollaan väkipakolla muutenkin ajamassa alas – ryhdytään hankkeeseen, joka riskeeraa koko Someron kaupungin olemassaolon. Keskustan valtuustoryhmän kanta tässä tilanteessa, jossa syyttömistäkin on tehty syyllisiä, on odottaa puolueettoman tutkimuksen valmistumista ja vasta sen sen jälkeen tehdä päätökset tarvittavista toimenpiteistä. 

Viimevuonna valtionosuudet olivat yhtä suuret kuin verotulokertymä eli yli 22 milj. euroa ja toimintatuotot noin 7,5 milj. euroa - eikä näiden tulojen kasvuodotukset tälle vuodelle ole kovin suuret. Tästä huolimatta menopuolella on korotuspaineita, esimerkkinä uimahallin käyttökustannukset sekä uuden palvelutalon ja asuntolan käyttöönotto. Tämä yhtälö on kunnan talouden ja palveluiden kannalta aikamoinen riski - etenkin, kun hallitus on jo alkuvuoden aikana tehnyt linjauksia, jotka uhkaavat Someron kaltaisten kuntien valtionosuuksia. Siitä huolimatta keskustan valtuustoryhmä näkee mahdollisuuden selviytyä tilanteesta ja pitää tärkeimpänä asiana Someron itsenäisyyden säilyttämisen ja palveluiden turvaamisen. 

On kolme asiaa, jotka kulkevat käsi kädessä: hyvä talous, itsenäisyys ja lähipalvelut - kolme asiaa, jotka ovat aina olleet päällimmäisenä keskustalaisessa päätöksenteossa, kolme tärkeää asiaa, jotka ovat toteutuneet myös viime tilikaudella. Keskustan valtuustoryhmän mielestä tärkeää on turvata taloudelliset edellytykset myös tulevina vuosina, koska se on ainoa avain palveluiden, etenkin lähipalveluiden ja itsenäisyyden säilyttämiseen. Tämä ei ole helppo tehtävä vaan edellyttää harkintaa ja vaikeitakin päätöksiä - toiminintojen tehostamista ja resurssien oikeaa kohdentamista - kaikki menolisäykset tulee tarkoin harkita. Toisaalta tästä asiasta keskusta on tottunut aiemminkin kantamaan vastuun. Se että kaupunki toimii taloudellisesti ja säästäväisesti, on tietysti kaikkien kuntalaisten etu mutta ennen kaikkea tärkeää niille kuntalaisille, jotka ovat vain ja ainoastaan kaupungin palveluiden varassa. 

Valitettavasti viimevuoden valtuustotyöskentely oli kaikkea muuta kuin yhteistyötä kohentavaa, valtuusto toisensa jälkeen kiisteltiin asiasta kuin asiasta - siihenhän demokrattinen päätöksenteko tietysti antaa mahdollisuuden - ja jokainen valtuutettu itse päättää keskittyykö työskentelyssä varsinaiseen asiaan vai onko painopiste asian vieressä. 

Viimevuoden tilinpäätös kuitenkin näyttää, että olemme kaikesta huolimatta onnistuneet tekemään Someron kannalta rakentavia ja kestävää kehitystä edistäviä päätöksiä. Hyvin mennyt tilikausi, itseasiassa monta hyvin mennyttä tilikautta peräkkäin, antavat Someron kaupungille mahdollisuudet edelleen selvitä valtion asettamista lakisääteisistä velvoitteista. Niinpä meillä on perustellut edellytykset puolustaa olemassaoloamme itsenäisenä Someron kaupunkina. Keskustan valtuustoryhmä yhtyy tilintarkastajan lausuntoon ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille lukuunottamatta lomasihteeriä, jonka osalta lopullinen päätös siirtyy myöhemmäksi, koska tutkimukset lomituspalveluiden osalta ovat kesken. 

Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan huomautus sisäisen valvonnan edellyttämästä riskien kartoituksesta on huomioitu ja kaupunginhallitus on edellyttänyt tehtäväksi riskien kartoituksen - joten asia on tältäkin osin etenemässä. 

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää koko kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstöä menneestä tilikaudesta ja hyvän tuloksen saavuttamisesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tilinpäätös, somero, kaupuni