Somerniemen päiväkoti samaan pihaan koulun kanssa

Keskiviikko 29.11.2017 klo 19:24

Someron Keskusta ry:n syyskokouksen kannanotto 23.11.2017

Someron strategiassa Oinasjärvi ja Pitkäjärvi ovat nimetty kehitettäviksi kylätaajamiksi. Näissä kylissä sijaitsevat Someron ainoat jäljellä olevat kyläkoulut ja molemmissa paikoissa on myös päiväkoti. Somerniemellä päiväkodin tiloissa on ollut ongelmia sisäilman kanssa ja tilat ovat käymässä pieniksi tarpeeseen nähden. Pitkäjärven päiväkodilla on hyvät tilat, mutta koulun tilat ovat puutteelliset.

Someron kaupunginhallitus esittää ensi vuodelle 100 000 euroa Oinasjärven päiväkodin talonrakennusinvestointiin hankkeen käynnistymisen varmistamiseksi. Someron Keskusta ry. kannattaa ehdotusta. Somerolla myös kylätaajamien päiväkodeilla tulee olla asianmukaiset tilat.

Someron Keskusta kannattaa päiväkodin sijoittumista samaan pihaan Oinasjärven koulun kanssa. Lähekkäin sijaitsevat päiväkoti ja koulu tukevat toisiaan monin tavoin. Lasten kuljetusten järjestäminen on helpompaa ja ykkös- ja kakkosluokkalaisten iltapäivähoito voidaan järjestää päiväkodin puolella. Myös ruokahuolto ja siivous pystytään hoitamaan ilman turhia siirtymisiä. Ratkaisu on hyvä myös lasten kannalta, kun koulun ympäristö tulee tutuksi jo päiväkodissa.

Somero on iso kunta. Varhaiskasvatusta tulee olla saatavilla myös haja-asutusalueilla.  Somerniemellä ja Pitkäjärvellä järkevintä on sijoittaa päiväkodit koulujen yhteyteen.  Nyt on aika laittaa Somerniemen päiväkodin tila-asiat kuntoon. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: somerniemi, päiväkoti, someron keskusta, pitkäjärvi,

Pitkäjärven paikallisyhdistyksen vuosikokouksen kannanotto 25.4.2013

Maanantai 29.4.2013

Länsi-Someron varhaiskasvatus- ja koulupalvelut turvattava

Kiiruun koulun uudisrakennushankkeen myötä on nostettu keskusteluun myös Someron kouluverkko. Sivistyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan perusopetuksen 5-6-luokat siirretään uuden koulun valmistuttua yläkoulun ja lukion kanssa samoihin tiloihin. Suunnitelman tavoitteena on, että haja-asutusalueilla sijaitsevat alakoulut lakkautetaan viimeistään siinä vaiheessa kun kaikki 1-4-luokkien oppilaat mahtuvat keskustan kouluihin.

Keskustan Pitkäjärven paikallisyhdistys vastustaa Lahden ja Pitkäjärven koulujen lakkauttamista ja vaatii, että vuodesta 1997 alkaen hallinnollisesti yhdistettyjen koulujen toiminta tulee mahdollisimman nopeasti keskittää yhteen paikkaan. Tämä edellyttää sitä, että kaupunki sitoutuu tekemään tarvittavat rakennusinvestoinnit, jotta oppimisympäristöt saadaan nykypäivän tasolle ja kaikille alueella asuville lapsille voidaan taata mahdollisuus käyttää lähellä kotia olevia koulu- ja varhaiskasvatuspalveluja. Tällä hetkellä kaikille ei voida järjestää mahdollisuutta käydä oman alueen koulua tai saada hoitopaikka päiväkodista.

Somero on laaja kunta ja välimatkat ovat pitkiä. Pisimmillään Kosken, Ypäjän ja Jokioisten rajalta on matkaa Someron keskustaan lähes 30 kilometriä. Se on aivan liian pitkä matka pienille esi- ja alakoululaisille. Länsi-Someron alue on pinta-alaltaan ja asukasmäärältään niin suuri, että lapsimäärä tulee jatkossakin pysymään sellaisella tasolla, että koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut on järkevää järjestää alueella, eikä ryhtyä kuljettamaan lapsia pitkien matkojen päästä keskustaan asti!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pitkäjärvi, koulu, kouluverkko, kiiruun koulu