Someron kaupungin tilinpäätös 2019

Tiistai 9.6.2020 - Jaana Kyyrä

Someron keskustan tilinpäätösryhmäpuhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.6.2020

Teksti ja lukija: Jaana Kyyrä kaupunginvaltuutettu

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

Olemme kokoontuneet tänne Kiiruun koululle pitämään tätä valtuuston kokousta poikkeuksellisen kevään päätteeksi. Takana on ajanjakso, joka ei hetkessä unohdu. Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon, ja koko elämämme on mullistunut. Korona tulee muuttamaan monia asioita pysyvästi. Tällä hetkellä me emme vielä tarkkaan tiedä miten.

Tässä kokouksessa vahvistetaan Someron kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019. Näin kesäkuussa viime vuosi tuntuu jo kovin kaukaiselta. Nyt on kuitenkin hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan Someron tilannetta ennen koronakriisiä.

Viime vuoden tilinpäätös oli toisen kerran peräkkäin alijäämäinen. Vuosikate oli onneksi plussalla. Vaikka töitä kaupungin talouden ja elinvoiman eteeni on tehty, niin tulokset eivät ole riittäviä. Nyt alkaa olla viimeiset hetket saada muutos aikaan, mutta helppoa se ei tule olemaan.

Tulevaisuudessa valtuutetut joutuvat tekemään kipeitäkin päätöksiä. Jokainen euro on tärkeä, mutta välillä tuntuu, että pienistä asioista ja rahasummista puhutaan paljon enemmän kuin isoista. Asiat täytyy laittaa oikeisiin mittasuhteisiin, jotta saadaan tuloksia aikaan.

Tällä hetkellä Somerolla on loistavat palvelut paikkakunnan kokoon nähden. Tästä huolimatta kuntaan ei ole saatu tarpeeksi uusia asukkaita, vaan asukasmäärä on vähenevä.  Syntyvien lasten määrä on myös laskussa kuten koko maassa. Pienenevät ikäluokat näkyvät ensimmäiseksi varhaiskasvatuksen palvelutarpeessa.

Oppimisympäristöselvityksen tekeminen on jo aloitettu, mutta siellä nopeat ratkaisut eivät ole mahdollisia. Kouluverkkoon liittyvät päätökset täytyykin valmistella huolella ja harkiten, myös lasten etu huomioiden. Kannattaa myös muistaa koulujen merkitys kunnan vetovoimalle.

Yksi tilinpäätöksen huolestuttavimpia kohtia on lastensuojelumenojen kasvu. Tämäkään ei ole uusi asia. Kaupungissa on tehty panostuksia perhepalveluihin ja varhaiseen puuttumiseen, mutta näillä toimilla on tähän mennessä korkeintaan pystytty hidastamaan menojen kasvua. Toivottavasti panostukset alkavat pian näkyä myös menoissa, kuten tilinpäätöksessä positiivisesti arvellaan.

Viime vuoden marraskuussa lainvoiman sai jo edellisenä vuonna tehty päätös Tervaskannon palvelutalon myynnistä Mehiläiselle. Tänään meillä on valtuuston listalla pykälä, jossa todetaan, että Tervaskannon myynti ei toteudu valtuuston päätöksen mukaisesti, koska Mehiläinen ei enää suostu aikaisemmin sovittuihin ehtoihin. Sopimuksen teko viivästyi, koska valtuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Erityisen ikävää on se, että hallinto-oikeus totesi valituksen aiheettomaksi. Aiheeton valitus siis mitätöi valtuuston päätöksen, ja nyt taas ollaan lähtöpisteessä.

Lähivuosina vanhusväestön palvelutarve tulee lisääntymään. Tarvitsemme myös lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja. Meidän täytyy saada Somerolle riittävä paikkamäärä tavalla tai toisella ennen Soteuudistusta. Somerolaiset vanhukset ansaitsevat tulla hoidetuksi elämänsä viimeiset vuodet kotikunnassaan. Lisäksi palvelutalon työpaikat ovat tärkeitä.

Myös valtuuston päätöksestä peruskorjata urheilukenttä tehtiin valitus. Tästä seurauksena hanke ei saanut valtionavustusta. Tämä on erittäin valitettavaa Someron vireän urheilutoiminnan kannalta. Nyt siis myös urheilukentän peruskorjauksen suhteen ollaan taas lähtöruudussa.

Iso muutos kaupungin liikuntatoimessa tapahtuu vuoden 2021 alussa, kun kaupunki alkaa itse järjestää liikuntapalvelut 25 vuoden tauon jälkeen. Tämä on kaupunkiorganisaatolle iso haaste, sillä käyttäjät ovat olleet todella tyytyväisiä Liikunta ry:n järjestämiin palveluihin. Tavoitteena on, että palvelun järjestäjän vaihtuminen ei näy vuodenvaihteessa käyttäjille millään lailla. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta synergiaa siten, että palvelut pystytään pitämään nykyisellään ja samalla pitämään liikuntatoimen kustannukset kurissa.

Synergiahyötyjä toivottavasti myös löydetään kaupungin kiinteistöjen hoidosta nyt, kun Talkkari Oy on kokonaan kaupungin omistuksessa, ja kaupunki voi teettää kiinteistöjen kunnossapidon Talkkarilla ilman kilpailutusta.

Koronapandemia on monissa kaupungin toimissa pakottanut meidät kaikki uudenlaisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi lukematon määrä kokouksia on pidetty sähköisinä. Monessa kohtaa on todettu, että asiat ovat sujuneet yllättävän hyvin uudenlaisesta toimintatavasta huolimatta. Tämän edellytyksenä on ollut riittävät tekniset valmiudet, kuten vaikkapa lautakuntien paperiton toimita jo usean vuoden ajan. Iloinen saa myös olla siitä, että kouluissa on jo pitkään tehty systemaattista työtä digitalisaation eteen.

Toivottavasti nyt, kun korona on avannut silmämme, löydämme uusia tapoja tuottaa palveluita uudella tavalla kustannustehokkaasti ja pääsemme täysimääräisesti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. Toinen toiveeni on, että korona muuttaisi muuttoliikkeen suunnan kaupungeista kohti maaseutua.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää vaikkakin vähän erilaista kesää. Nauttikaamme kesästä ja luonnosta kotoillen täällä Somerolla.

Hyvää kesää!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tilinpäätöspuhe, someron keskusta, somero, kaupunginvaltuusto, someron kaupunginvaltuusto