Millaisia päätöksiä keväällä tehdään?

Share |

Lauantai 4.3.2017 - Maija Saarinen


Erityisesti koulutukseen, kulttuuriin ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat tulevien valtuutettujen käsissä. Näiden teemojen merkitys kasvaa entisestään kunnan vastuulla olevien tehtävien muuttuessa. Tässä päätöksenteossa tarvitaan osaamista, tietoa ja tahtoa vaikuttaa hyvinvoinnin ja sivistyksen asioihin. Kuntalaisten arjen sujumisen kannalta keskeistä on, miten näihin asioihin panostetaan ja millaisia ratkaisuja tehdään.

Kunnallisessa päätöksenteossa korostuvat koko ihmisen elämänkaareen liittyvät ratkaisut ja vaiheet.  Kuntapäättäjien asiantuntemusta, kiinnostusta ja tahtoa tarvitaan laajalla alueella. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen liittyvissä päätöksissä tarvitaan näkemystä lapsen ja perheen hyvinvoinnista ja pedagogista osaamista sekä näkemystä. Koulumaailmassa taas tarvitaan päätöksiä ja keinoja, joiden kautta voimme tukea lasten ja nuorten opinpolkuja, jatko-opintomahdollisuuksia ja vahvistaa entisestään kunnan oman koulujärjestelmän toimivuutta.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä korostuu ennen kaikkea ennaltaehkäisevän työn merkitys. Tarvitaan toimia, jotka mahdollistavat lähiliikunnan, työssäjaksamisen ja mahdollisemman pitkään kotona asumisen. Tarvitaan keinoja, jotka tukevat kuntoutusta, kuntalaisten aktivointia ja vahvistavat elämänhallintaa. Kunnan rooli ennaltaehkäisevässä työssä vaatii päätöksiä, jotka auttavat nuoria jatkamaan opintojaan ja löytämään väylänsä mahdollisemman nopeasti työelämään. Someron talous ja lähipalveluiden toteuttaminen vaativat panostusta työpaikkojen luomiseen sekä toimenpiteitä työllistää sekä kouluttaa kuntalaisia. On tärkeää jatkaa pitkäaikaistyöttömien aktivointia, kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja kehittää entisestään yritysmyönteistä ilmapiiriä.

Päätöksentekijöiden käsissä on siis suuri lista erilaisia asioita, jotka koskettavat kuntalaisten arkea ja ovat moninaisia sekä vaativia ja joissa tarvitaan jokaisen valtuutetun ja virkamiehen osaamista, halua ja sitoutumista. Somerolaisessa päätöksenteossa tarvitaan arvojen ja yhteistyön lisäksi myös uudenlaista ajattelua, joka vie Someroa eteenpäin tulevaisuuden elinvoimaisena kuntana.

Innovaatiot, uudella tavalla ajattelu ja halu tehdä asioita yhdessä, ovat erityisen tärkeitä teemoja, joiden kautta Someroa voidaan kehittää. Tulevaisuuden kunnassa tulee olla ajattelua, jossa voidaan yhdessä miettiä: voidaanko meillä tehdä asioita eri tavalla, voimmeko me täällä kotikunnassamme olla jossakin osa-alueella edelläkävijöitä?  

Tässä somerolaisessa edelläkävijä- ajattelussa sekä koko elämänkaarta koskettavassa päätöksenteossa tarvitaan yhteistyötä ja tänä keväänä valitaan nämä yhteistyöntekijät. Jokainen ääni ratkaisee!

 Maija Saarinen, Opettaja, erityisopettaja ja kunnallisvaaliehdokas

 

Avainsanat: kuntavaalit, vaalit, hyvinvointia huomennakin, keskusta, someron keskusta, koulutus, varhaiskasvatus, päätöksenteko, innovaatiot


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini