Ammatillisen koulutuksen puolesta

Share |

Keskiviikko 18.1.2017 - Maija Saarinen


Ammatillisen koulutuksen reformi avaa entisestään erityisesti nuorten mahdollisuuksia tehdä valintoja oman opintopolkunsa suhteen. Esimerkiksi opintojen kesto ja toteutuminen voivat jatkossa näyttäytyä hyvinkin yksilöllisinä. Tutkintojen kestot eivät tulevaisuudessa ole samat kaikilla, vaan uudistus mahdollistaa hitaammin ja nopeammin etenemisen, eikä ammatillinenosaaminen ja oppiminen ole sidottu enää tiettyyn tapaan, paikkaan tai koululuokkaan.

 Osaamista hankitaan koko elämänkaaren ajan, ja esimerkiksi harrastusten kautta saatu kokemus on kovaa valuuttaa myös ammattiin opiskeltaessa. Työelämän ja työssäoppimisen rooli korostuvat entisestään: nyt haetaan suoraan työelämätaitoja ja vahvistetaan nuoren pärjäämistä työelämässä. Nopea työllistyminen valmistumisen jälkeen näkyy ammatillisen koulutuksen valttikorttina.

Reformi on tuloillaan, ja oppilaitokset valmistautuvat siihen uudistamalla rakenteitaan, järjestelmiään sekä ajattelutapojaan. Tästä esimerkkinä ovat vaikkapa opettajan roolin muuttuminen nuoren ohjaajaksi ja "valmentajaksi" kasvatuksellisen ja pedagogisen roolin lisäksi.

Ammatillisen koulutuksen ovet ovat teoriassa auki kaikille, käytännössä pienen maalaiskunnan nuoren kohdalla tilanne on juuri noin, kun Inkeri omassa blogikirjoituksessaan toi esille. Osallistuminen ammatilliseen koulutukseen ei ole mahdollista kaikille samalla tavalla, joten koulutuksellinen tasa-arvo ei nyt toteudu esimerkiksi julkisen liikenteen vähyyden takia tai joissain tapauksissa myös ammatillista koulutusta koskevien ratkaisujen, asenteiden tai mielikuvien takia. Moni nuori saattaa sulkea tuon koulutusväylän edellä mainittujen seikkojen takia. Someron kohdalla varsinkin koulukyydit ovat selkeä tekijä, joka estää osallistumasta.

 Uuden reformin myötä ammatillinen koulutus on kuitenkin tulemassa lähemmäksi opiskelijan kotikuntaa sähköisten opiskelumahdollisuuksien lisääntymisen vuoksi. Tämä
lisää opiskelun toteuttamista myös omalla paikkakunnalla. Toisaalta esimerkiksi hoitoalalla ammattitaitoa ei hankita verkossa tai kirjoittamalla vaan aidoissa työtilanteissa. Reformin rinnalla myllerryksessä ovat myös opetussuunnitelmien perusteet, joiden muutokset voivat tuoda suuria muutoksia tutkintoihin ja esimerkiksi työssäoppimisen määrään. Tämämahdollistaa paremmin myös pienen paikkakunnan nuoren opiskelemisen kotikunnasta käsin.

Kunnille ammatillisen koulutuksen tukeminen on kuin rahaa pankkiin laittaisi, kuitenkin sillä erotuksella, että tässä talletuksessa on oikeasti korkoa. Tulevaisuuden kunta tarvitsee kasvatuksen, hoidon ja teknisen toimen töihin osaavia ammattilaisia. Satsaukset koulutukseen tuovat nämä nuoret ammattilaiset takaisin kotikuntaan töihin.

Näen tärkeänä asiana, että myös Somero puhuu koulutuksen puolesta, miettii mahdollisuuksia osallistua koulutuksen kehittämiseen ja tuo oman panostuksensa ammatilliseen koulutukseen koko nuorten opintojen ajan. Somero kuntana voisi ottaa nykyistä aktiivisemman roolin esimerkiksi toimimalla oppisopimuskoulutuksen työpaikkana, suunnittelemalla omaan osaamistarpeeseen perustavaa yhteistyötä sekä markkinoimalla työpaikkojaan ammatillisessa koulutuksessa oleville.

Kuntavaaleissa keskustan tärkeänä teemana on koulutus. Me Inkerin kanssa aloitamme tämän teeman käsittelyn näiden tekstien kautta ja toivomme aktiivista osallistumista.

Terveisin

Maija Saarinen
Opettaja, ammatillinen erityisopettaja
Kuntavaaliehdokas

Avainsanat: ammatillinen koulutus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini