Someron kaupungin talousarvio 2015

Share |

Torstai 11.12.2014 klo 10:12 - Tero Pirttilä


Palvelujen vieminen kauemmas, maksuosuuksien korottaminen ja pienten kuntien käytännössä olemattomat vaikutusmahdollisuudet suunnitellussa kaksinkertaisessa kuntayhtymämallissa eivät tue sen tavoitteen toteutumista mikä sote-uudistukselle on alun perin asetettu: yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen kansalaisille asuinkunnasta riippumatta ja kustannusten säästö tai edes kasvun hallinta. On kerrassaan outoa, että tällaista uudistusta tehdään ilman että kustannusvaikutuksia seurataan koko ajan valmistelun rinnalla. Rahan riittävyys kuitenkin asettaa reunaehdot sille mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Jos uudistuksia tehdään, lopputulos pitää olla linjassa sen kanssa mitä alun perin on lähdetty hakemaan. Näin keskeneräisiä ja toteuttamiskelvottomia ratkaisuja ei pitäisi tuoda ollenkaan julkisuuteen. Voidaan esittää kysymys, mitä tällä ulos tulolla haluttiin kertoa? 

Ehdotukseen liittyen on pakko kuitenkin kysyä, kenen kuluja me oikein joudumme maksamaan? Kuinka paljon saataisiin aikaan, jos saisimme käyttää tämän rahan oman palvelutuotantomme kehittämiseen sen sijaan että maksamme siitä muille. Kun esitetty sote-uudistus tuo Helsingille, Turulle ja Tampereelle kullekin miljoonittain lisää rahaa, viimeistään tässä vaiheessa on jokaisen myönnettävä se, että suuri asukasmäärä, kuntakoon kasvattaminen tai kuntaliitokset eivät kulje käsi kädessä palvelutuotannon tehokkuuden kanssa. Paljon ei näytetä antavan arvoa edes sille, jos joku kunta on tähän asti hoitanut velvoitteensa edullisesti. Paljosta puheesta huolimatta ns. hyvät käytännöt heitettiin roskakoriin.  

Sillä, tasataanko uudistuksen loppulasku 400 euroon/asukas tai johonkin muuhun summaan ei ole merkitystä. Mittasuhteet ovat niin suuria, että tällaisten summien kokoaminen esimerkiksi tuloja lisäämällä elinkeinopolitiikan välineillä ei onnistu tai on ainakin pitkän tien takana. Jos ratkaisua haetaan verotuksen kautta, ollaan täysin kestämättömässä tilanteessa. Samaan aikaan kun uudistus tuo lisää rahaa toisille kunnille, nämä voivat säilyttää veroprosenttinsa. Toiset kunnat joutuisivat korottamaan verojaan jopa 5-6 prosenttiyksiköllä. Kansalaisten tasavertaisuudesta ei tällöin voida puhua. Kolmantena keinona tarvittavaa rahaa voitaisiin lähteä hakemaan säästöinä kunnan muusta toiminnasta. Tällöin on huomattava, että kun perusturvatoimi on viety pois, tarvittava raha on löydettävä käytännössä sivistystoimesta ja teknisestä toimesta. Mitä näistä silloin jäisi jäljelle? 

On todennäköistä, että viime viikon lukujen mukaisena uudistus ei toteudu. Se lienee mahdottomuus, joten näin synkkiä kuvia ei kannata maalailla. Sitä, kuinka paljon Someron kaupungin talous tulee kiristymään valtion toimenpiteiden johdosta, me emme tiedä, mutta kehityksen suunnan me tiedämme. Meillä on vielä muutama vuosi aikaa varautua. Nyt vaan pitäisi alkaa tekemään niitä päätöksiä, joilla tulevaisuuden uhkakuviin varaudutaan.  

Mitkä sitten ovat keinot selviytyä tulevaisuuden uhkakuvista? Ei ole ensimmäinen kerta kun Keskustan ryhmäpuheenvuorossa puhutaan toimintojen tehostamisen tarpeesta. Yleisellä tasolla tehostamistarve hyväksytään, mutta yksittäisiä päätöksiä tehtäessä se helposti unohtuu. Jos somerolaiset aikovat säilyttää kuntansa ja itsenäisyytensä, rakenteita on uskallettava muuttaa siten, että tehokkuutta saadaan aikaiseksi. On todettava, että näitä tilaisuuksia on viime vuosina myös hukattu. 

Henkilöstökulut on puolet kaupungin budjetista. Rakenteiden on oltava sellaisia, että henkilöstön työpanos voidaan tehokkaasti ja joustavasti hyödyntää. Hallinnollisia raja-aitoja on kaadettava ja kuntien yhteistyötä lisättävä. Jos joudumme mukaan sote-alueeseen, joka ulottuu Perniöstä Pietarsaareen, täytyy ymmärtää että tässä mittakaavassa koko Someron kaupunki on yhtä kylää. Meillä tulee olemaan täysi työ, että keskeiset palvelut pystytään säilyttämään tässä kaupungissa. Tällä väestömäärällä niitä ei pystytä kovin monessa paikassa järjestämään, vaan palvelujen tietynlainen keskittäminen Someron mittakaavassa tulee olemaan välttämätöntä.    

Tekee valtiovalta minkälaisia toimia tahansa, joka tapauksessa on selvää, että taloutemme kiristyy ja tarvitsemme arvokeskustelua siitä, millä tavalla ja mitä palveluita tulevaisuudessa Somerolla järjestetään. Toivon että tämä arvokeskustelu voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian. Uudistusten läpivieminen ottaa aikansa ja toteutuminen on monen mutkan takana. Vuoden 2016 talousarvion tekoon on syytä valmistautua eri otteella, mihin on totuttu. 

Olennaista on, että poliitikkojen viesti siitä, mitä halutaan, on selkeä ja varhaisessa vaiheessa annettu, jotta valmistelu on virtaviivaista eikä tehdä turhaa työtä samalla tavalla mitä esimerkiksi Rauhankallio-asiassa on nähty. Tässä on myös poliittisilla ryhmillä peiliin katsomisen paikka. Kaikki keskeiset ryhmät on edustettuina kaikissa hallintoelimissä. Tällöin on kohtuullista olettaa että tarvittavat viestit myös kulkevat paitsi organisaatiossa myös ryhmien sisällä. 

Arvoisa puheenjohtaja! 

Tehokaskaan elinkeinopolitiikka ei tuo nopeita ratkaisuja talouteen. Kaupungin täytyy jatkuvasti huolehtia siitä, että yritystoiminnan edellytykset kaupungin puolelta on kunnossa ja tarvittavat palvelut toimivat joustavasti. Erityisen tärkeänä on pidettävä sitä, että toiminnassa keskitytään paitsi uusien yritysten syntymiseen, myös olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. 

Työttömien aktivoiminen ja sitä kautta sakkomaksujen välttäminen tulee pitää keskeisellä sijalla. Tämä on paitsi iso taloudellinen kysymys kaupungille, ennen kaikkea yksilön kannalta suuri oikeudenmukaisuus ja ihmisarvokysymys. Heikon taloustilanteen kestäessä mahdollisesti pitkäänkin, on keskeistä, että ne jotka ovat joutuneet syrjään työelämästä, pystytään pitämään aktiivisina yhteiskunnan jäseninä ja säilyttämään mahdollisuutensa osallistua työelämään taloustilanteen parantuessa.

Kaupungin hankkiessa lisää raakamaata, syntyy tarve kaavoittaa uusia alueita. On sanottava, että jostain syystä Someron kaupungissa kaavoitus etenee käsittämättömän hitaasti. Kultelan kaavan kymmenvuotispäivä lähestyy. Lisäksi on vireillä monta pientä kohdetta joille ei ilmeisesti ole tehty kovin paljon mitään. Tavalla tai toisella kaavoitukseen on saatava vauhtia. Muussa tapauksessa  olemme tilanteessa että meillä ei ole mitään tarjottavaa silloin kun tonttien kysyntä talouden piristyessä alkaa. 

Jaatilan silta toteutunee ensi vuonna. Silta on merkittävä parannus alueen liikenteen sujumiseen ja liikenneturvallisuuteen. Siltahankkeella oli myös merkittävää elinkeinopoliittista odotusarvoa, joka toteutuessaan olisi oleellisesti laajentanut mahdollisuuksia raakamaan hankkimiseen. Jos nyt kaupunginhallituksen lisämäärärahapyyntöön liittyvät raakamaakaupat toteutuvat, on rehellistä myöntää, että sillan tarve ja siitä saatava hyöty tässä merkityksessä jää odottamaan tulevaisuuteen. 

Arvoisa puheenjohtaja! 

Talousarvion käsittely kaupunginhallituksessa sujui hyvin ja varsin yksimielisesti. Lautakuntien käsittelyssäkään en muista havainneeni suuria kipukohtia. Poliittiset ryhmän tunnistivat hyvin sen, että liikkumavara oli kapea. Onneksi takavuosien budjetintekokulttuurista on päästy. Sen sijaan että jokaisen ongelman ja epäkohdan korjaamiseksi esitettiin lisää rahaa, pitäisi nyt pyrkiä tilanteeseen jossa nykyistä enemmän mietittäisiin niitä keinoja miten olemassa olevat rahat ja resurssit mahdollisuuksien mukaan eri tavalla kohdentamalla päästäisiin toivottavaan lopputulokseen.    

Keskustan valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä vuoden 2015 talousarvioksi ja toivoo, että kaupunginhallituksessa vallinnut yksimielisyys heijastuisi myös tähän valtuustokäsittelyyn.

 

Avainsanat: somero, talousarvio 2015, talousarvio, tero pirttilä, pirttilä, someron keskusta


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini