Share |

Valtuustoaloitteet

2014

16.6.2014:
Kotihoidon palvelujen saatavuuden selvittäminen

2013

30.9.2013:
Laadun määrittäminen tarjouskilpailuissa

2012

11.4.2012:
Tilaaja-tuottajamallin syventäminen kaupungin toiminnassa

Valmistelussa (KV 4.3.2013 § 39)

Someron alakoulujen liikuntatilakartoitus ja liikuntatuntijärjestelyt

2011

13.12.2011:
Työhyvinvoinnin edistäminen 

Valmistelussa (KV 4.3.2013 § 39)

20.6.2011:
Somerniemen kevyen liikenteen väylä

Valmistelussa (KV 4.3.2013 § 39)

2010

8.11.2010:
Työterveyslääkärin palkkaaminen

Asia käsitelty loppuun valtuustossa 20.6.2011 § 42

14.6.2010:
Kiusaamisen ehkäiseminen

Asia käsitelty loppuun valtuustossa 14.2.2011 § 13

24.5.2010:
Palvelukodeissa asuvien vanhusten käyttörahat

2009

14.12.2009:
Henkilökunnan tyhy-toiminnan kehittäminen

Asia käsitelty loppuun valtuustossa 4.3.2013 § 38

9.11.2009:
Koululaiskerhokuljetukset

2008

25.2.2008:
Kouluruokailun houkuttelevuuden lisääminen

Asia käsitelty loppuun valtuustossa 25.6.2012 § 35

16.6.2008:

Ulkoalueiden kartoittaminen ja pitkän aikavälin hoito ja
korjaussuunnitelmien sekä kausisuunnitelmien
laatiminen
Valmistelussa (KV 4.3.2013 § 39)