Share |

Valtuustoaloite

Kotihoidon palvelujen satavuuden selvittäminen

Someron kaupunki on pinta-alaltaan laaja. Etäisyydet haja-asutusalueella ovat pitkiä ja liikkumiseen kuluu aikaa. Niinpä tämänhetkisillä kotihoidon resursseilla vain taajama-alueelle ja sen läheisyyteen voidaan tarjota useampia hoitokäyntejä päivässä. Mikäli kauempana haja-asutusalueella asuva henkilö trvitsee useamman hoitokerran päivässä, edellyttää tämä käytännössä muuttoa keskustaan.

Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa selvitettäväksi

  1. Poikkeaako Someron kaupungin haja-asutusalueille tarjoamat kotihoidon palvelut saatavuudeltaan muiden vertailukuntien palveluista?
  2. Minkälaisilla resursseilla ja toimintamallilla olisi mahdollista tarjota tasapuolisia kotihoidon palveluja koko kaupungin alueella?

Saadun selvityksen perusteella voitaisiin arvioida onko meillä mahdollisuuksia tarjota tasavertaisia kotihoidon palveluja eri alueilla asuville ihmisille.

Somerolla 16.6.2014

Keskustan valtuustoryhmä