Share |

Keskusta Somerolla

Yleistä

Someron keskusta ry on Somerolla toimiva Suomen keskustan paikallisyhdistys, jonka  tehtävänä on johtaa keskustalaista kunnallispolitiikkaa ja toimia luottamushenkilöiden kokoajana, edistää keskustalaista järjestötoimintaa sekä toimia vaaliorganisaationa paikallisella tasolla. Yhdistyksen yleisiinn kokouksiinn voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. 

Hallitus

 
Käytännön toimintaa johtaa paikallisyhdistyksen hallitus, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin voivat hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden lisäksi osallistua Someron keskustalaiset kaupunginvaltuutetut sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Järjestöasioiden lisäksi näissä kokouksissa luodaan keskustalaisen politiikan suuntaviivoja ja linjauksia sekä käydään läpi ajankohtaisia asioita. 

Hallituksen kokoonpano.